Nieuwe omgevingsvergunning hervormt vergunningslandschap grondig

by Audrey Van den Bempt

Op 23 februari 2017 zal de wet op de nieuwe omgevingsvergunning in werking treden. Deze omgevingsvergunning integreert de milieu- en stedenbouwkundige vergunningen en komt er als antwoord op de vraag naar efficiëntere procedures. Doel van de vereenvoudiging is om tijd en kosten te sparen, maar ook om tegenstrijdige adviezen en beslissingen te vermijden.

 

De Vlaamse Regering keurde het uitvoeringsbesluit voor de omgevingsvergunning goed op 27 november 2015. De nieuwe omgevingsvergunning zal in werking treden 1 jaar na de publicatie van dit uitvoeringsbesluit. De komst van deze omgevingsvergunning zorgt voor een grondige hervorming van het vergunningenlandschap.

 

Efficiëntie

Door de integratie van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning worden de stedenbouwkundige en milieuaspecten van een project tegelijk beoordeeld. De aanvragen worden ingediend bij het Omgevingsloket en daarna volgt één openbaar onderzoek en één adviesronde. Bovendien kan de aanvraag digitaal gebeuren en wordt ook de verdere behandeling digitaal gedocumenteerd. Dat alles maakt de nieuwe procedure niet alleen eenvoudiger, sneller en dus efficiënter, maar omdat de milieu- en stedenbouwkundige aspecten tegelijk in de besluitvorming worden meegenomen leidt het ook tot betere besluiten en meer rechtszekerheid.

 

Oplossingsgerichte vernieuwingen

De omgevingsvergunning zal een permanent karakter krijgen, waardoor de vergunningshouder geen hervergunning moet aanvragen. Toch blijft de inspraak van de bevolking en de bescherming van mens en milieu gewaarborgd. De overheid zal de milieuvoorwaarden van bepaalde bedrijven evalueren en burgers, adviesinstanties en vergunningverlenende overheden krijgen ook mogelijkheden om de milieuvoorwaarden te laten aanpassen.

Voortaan is er ook de mogelijkheid om vooraf een overlegmoment te organiseren en om tijdens de procedure nog wijzigingen aan te brengen aan de aanvraag. Zo wordt vermeden dat bij elk probleem de procedure heropgestart moet worden, wat dus ook weer voor tijd- en kostenbesparing leidt.

 

Meer info?

Wil je meer weten over de inhoudelijke bepalingen van de nieuwe omgevingsvergunning, neem dan zeker een kijkje in het programma van de opleiding ‘De nieuwe omgevingsvergunning’.

 

Daarnaast kunnen ook deze opleidingen interessant zijn:

Lees ook