Knipperlichten psychosociale risico’s op het werk

by Audrey Van den Bempt

Psychosociale risico’s vormen een belangrijke bedreiging voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers enerzijds en zijn een struikelblok voor het goed functioneren van de ondernemingen anderzijds. Het is aan de werkgever om een welzijnsbeleid te voeren in zijn onderneming om psychosociale risico’s zoveel mogelijk te voorkomen. Een risicoanalyse is hierbij een eerste stap.

 

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft hiertoe een aantal instrumenten op punt gesteld, waaronder de ‘Knipperlichten Psychosociale Risico’s’. Het gaat om een vragenlijst die ingevuld wordt door een kleine groep medewerkers, representatief voor alle geledingen van het bedrijf. Deze tool is nuttig voor alle mogelijke bedrijven of instellingen.

 

Module 1: eerste snelle beoordeling

In de eerste module wordt bevraagd op 12 mogelijke psychosociale risico’s. Op die manier krijg je als werkgever een eerste indicatie van mogelijke problemen. Komen de 12 knipperlichten – psychosociale risico’s – voor in je bedrijf? Module 1 geeft je een eerste snelle beoordeling gebaseerd op objectieve gegevens en cijfers. Krijg je groen licht, dan heb je weinig problemen te verwachten. Oranje licht geeft aan dat een paar risico’s je aandacht vragen. En rood licht wijst uiteraard op alarm: hoog tijd voor actie.

 

Module 2: ruwe gegevens dieper analyseren

In functie van de verkregen resultaten kan je overgaan naar module 2. Hierin wordt de analyse dieper uitgevoerd, genuanceerd en geïnterpreteerd. Module 2 leidt tot een nauwkeurigere prediagnose.

Is het resultaat ongunstig, dan is een nog meer doorgedreven risicoanalyse aangewezen. Zo krijg je als werkgever zicht op de aard van de aanwezige psychosociale risico’s en de belangrijkste oorzaken daarvan. Op basis daarvan kan je bepalen welke preventieve maatregelen er nodig zijn.

Opgelet, de risicoanalyse is een wettelijk opgelegde verplichting voor alle ondernemingen in België. De Knipperlichtenbevraging vervangt de risicoanalyse niet, maar vormt wel een eerste stap en laat de onderneming toe om te zien waar ze staat op het vlak van psychosociale risico’s op het werk.

Bron: www.werk.belgie.be, www.sdworx.be

 

Meer weten?

Kluwer Opleidingen heeft een aantal verschillende opleidingen waarin de aanpak van psychosociale risico’s aan bod komen:

 

Voor informatie, tools en software over veiligheid en milieu, bezoek HSE World, de portaalsite van Wolters Kluwer voor veiligheid en milieu.

 

Lees ook