Vier vuistregels voor de visual marketeer!

by Christoph Ruys

Het gebruik van visuele informatie op het internet is met 9900 % toegenomen de voorbije 10 jaar. Ons brein is ‘visually wired’ en daarom neemt het gebruik van foto’s, video’s en infographics nog elke dag toe. Een sterke visuele identiteit en een duidelijke visuele strategie worden cruciaal voor elke organisatie, zodat de dialoog met klant, consument of burger standhoudt. Hier lees je alvast enkele vuistregels voor visual marketeers!

 

Verwen je hersenen (en die van je klanten)!

De keuze om een sterke visuele identiteit uit te bouwen, heeft niet alleen te maken met technologie of marketing, maar ook met de manier waarop onze hersenen functioneren. Onze hersenen hunkeren naar visuele informatie: ze hebben een gemiddelde aandacht van enkele luttele seconden, ze verwerken visuele aanwijzingen in 1/10 van een seconde en gaan 60 000 keer sneller aan de slag met visuele content tegenover tekstuele content.Verwen je klanten dus met weloverwogen visuele prikkels!

Bron: NeoMam

 

Een goed beeld slaat de brug tussen kwalitatieve content en kwalitatieve context

Beelden veren op bij de gratie van de context waarin ze getoond worden. Al te vaak gaan we uit van de ‘kracht’ van het beeld. Maar een beeld zonder een heldere context wordt nooit begrepen, vandaag niet en de afgelopen eeuwen niet!

Hou er ook rekening mee dat één campagnebeeld de volledige doelgroep niet langer dekt. Visual marketeers moeten er naar streven om zoveel mogelijk de context waarin een beeld getoond wordt te controleren en waar mogelijk te domineren. Hier is zeker nog werk aan de winkel. Dat blijkt uit de koudwatervrees bij vele ondernemingen wanneer het gaat om creativiteit en technologie te combineren, al was het maar in hun sociale media.

 

Verover een sterke positie in het visuele netwerk van je klant!

Technologische en visuele ontwikkelingen lopen vaak hand in hand! Het Internet of Things, bijvoorbeeld, zal heel nieuwe mogelijkheden bieden om beelden te verspreiden. Stilaan zullen we niet meer alleen traditionele schermen (televisie, tablet, smartphone …) kunnen gebruiken. Meer en meer zullen ook de volledige werktafel of de koelkast als scherm functioneren, en dus ook onderdeel worden van uw visuele strategie.

Wie als visual marketeer zijn organisatie of onderneming wil positioneren, stemt de visuele creativiteit van zijn campagnes dus best af op de specifieke technologische toepassingen, gebaseerd op degelijke data en bijhorende analyse. Enkel dan zal de consument, klant of burger je een plaats gunnen in zijn of haar visuele netwerk.

Bron: Samsung flagship store in New York

 

DNA-molecule van een visuele trend bestaat uit 2 strengen: de oude en de nieuwe media

Oude en nieuwe media hebben elk hun eigen beeldmerites. Het is net daarom dat een vrijblijvende visuele identiteit vaak moeilijk standhoudt in onze overgevisualiseerde samenleving. Want meer dan andere trends zijn visuele trends vaak al zichtbaar en behoren ze in veel gevallen al tot de ‘visuele ingrediënten’ van je doelgroep. Met andere woorden, de doelgroep begint je merk ‘te porren’ in plaats van andersom. Voor je het beseft, is je beeldtaal verouderd.

Hoog tijd voor een Visual Marketeer en een Visual Media Manager. Met alle technologische ontwikkelingen die op ons afkomen zijn dit vandaag geen overbodige functies. Ze bewaken de strategische en operationele visuele vertaalslag van het DNA van een onderneming, sturen bij en zorgen voor een visueel creatieve dynamiek! Precies wat we nodig hebben de volgende jaren.

 

Meer weten?

Volg één van onze visual-opleidingen. Die zoomen in op het visualiseren van data en concepten, op slim gebruik van beelden en op visual storytelling. Christoph Ruys, auteur van dit artikel, deelt zijn laatste visuele inzichten in de training ‘Visual content: aan de slag met visuals op social media’.
 

Lees ook