Crowdfunding: hype of de toekomst?

by Kluwer Learning Team

Crowdfunding: het is een term die steeds vertrouwder klinkt. Maar weet je ook wat dit trendy begrip precies inhoudt? Fiscaal adviseur Luk Janssens wijst op de voor- en nadelen van de nieuwe manieren van geld ophalen.

“Crowdfunding is een financieringsoplossing waarbij de projecteigenaar een oproep doet om geld op te halen voor de realisatie van z’n project. Deze financieringsronde vindt meestal online, via een crowdfundingplatform, plaats. Dat platform is een website waarop de projecteigenaars hun project voorstellen aan het publiek. Via de site kan iedereen die interesse heeft in het project een financiële bijdrage leveren. Crowdfunding is dus een heel directe, eigentijdse en democratische manier van geld ophalen. Een echt online fenomeen”, zegt Luk Janssens, fiscaal adviseur bij SBB.

 

Crowdfunding in de lift

De globale cijfers bevestigen dat crowdfunding in volle opmars is. De wereldwijde omzet voor crowdfunding bedroeg in 2014 ongeveer 14,65 miljard euro. In 2015 steeg dit cijfer zelfs tot 120 miljard. Maar betekent dit nu ook dat dit fenomeen in België aan het doorbreken is?

Luk Janssens: “Cijfers vertellen ons dat er in 2014 in België ongeveer 4,5 miljoen euro opgehaald werd. Op het eerste zicht een bescheiden cijfer maar de voorbije jaren merken we dat crowdfunding steeds meer in de lift zit. In 2015 zien we voor België een bedrag van 10,2 miljoen euro. In de eerste helft van 2016 groeide dit cijfer tot 13 miljoen. Prognoses houden rekening met een potentieel van 100 à 150 miljoen euro. Het zijn vooral de vele voordelen die deze vorm van financiering met zich meebrengt die ervoor zorgen dat deze toename zich in verschillende sectoren manifesteert.”

 

De marketing achter crowdfunding

Crowdfunding gaat inderdaad over meer dan het financieren van je project. Het is ook een marketingtool. Doordat je je product of dienst via een crowdfundingplatform voorstelt aan het grote publiek, kom je er vrij snel achter hoe je aanbod ervaren wordt.

Luk Janssens: “Door de rechtstreekse interactie met het publiek, krijg je waardevolle feedback. Meer nog, je geeft je naambekendheid een echte boost. Eigenlijk bouw je via crowdfunding een community rond je product. Je kan het vergelijken met een fanclub die wil dat je scoort en je daarom constructieve feedback geeft. Je crowdfunders zijn ook uitstekende ambassadeurs om je product te promoten en kritisch te evalueren. Zij helpen je om de lat voor jezelf steeds hoger te leggen. Als investeerders geloven ze in je product maar ze verwachten dan ook professionalisme in return. Crowdfunders houden je niet alleen een spiegel voor. Ze houden je scherp!”


De fiscale voordelen bleven tot vandaag helaas vaak dode letter, maar er wordt aan gewerkt. De signalen zijn positief.


Maak de start

Maar hoe staat het nu met het fiscale voordelen? Er is het Startup-plan van augustus 2015 waarmee de regering startende ondernemers een duwtje in de rug wil geven door belastingvoordelen toe te kennen aan particulieren die bereid zijn om aan startende ondernemingen kapitaal te verschaffen of leningen te verstrekken. Zo is er de ‘tax shelter voor startende ondernemingen’ voor wie investeert in kapitaal. Deze belastingvermindering kan oplopen tot 45% van het geïnvesteerde bedrag. En wie bereid is om een lening aan een starter te verstrekken, kan – mits het naleven van bepaalde voorwaarden – genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing op de ontvangen interesten. Gelden deze fiscale gunstmaatregelen ook voor crowdfunding?

Luk Janssens: “Zeker! Meer nog, de fiscale voordelen die gelden voor leningen aan startende ondernemingen zijn enkel van toepassing wanneer deze leningen opgehaald werden via een erkend crowdfundingplatform. Bij het ophalen van kapitaal is dit niet verplicht. Maar bij gebrek aan erkende crowdfundingplatformen, zijn beide fiscale gunstmaatregelen t.a.v. crowdfundingprojecten tot vandaag dode letter gebleven. Maar er is reden tot realistisch optimisme. Er is momenteel een wetsontwerp waarbij het toepassingsgebied van beide gunstmaatregelen uitgebreid wordt, precies om deze maatregelen beter op crowdfunding af te stemmen. Ook zijn er signalen dat de wettelijke erkenning van crowdfundingplatformen in een stroomversnelling komt. Tijdens onze webinar op 12 december gaan we hier dieper op in.”

 

Zin in meer? Ontdek de ins en outs van het fiscaal kader rond crowdfunding tijdens de Webinar Day op 12 december 2016.

 

Luk Janssens

Luk Janssens is fiscaal jurist bij SBB Accountants & Adviseurs. Hij verleent fiscaal-juridisch advies aan ondernemens die zich op een scharniermoment bevinden in hun bedrijf. Gaande van het goed structureren van de opstart, over het optimaliseren van groeiscenario’s tot het begeleiden van de overdracht of familiale opvolging. Ook voor fiscale optimalisatie, planning en structurering van uw activiteiten/inkomsten/vermogen bent u bij hem aan het goede adres.

Lees ook