Handelshuur nu ook mogelijk voor minder dan 1 jaar

by Bieke Cauwenberghs

De handelshuurwet stelt dat de duurtijd van de huurovereenkomst niet korter mag zijn dan 9 jaar. Door de toenemende leegstand van handelspanden en de populariteit van tijdelijke zaken zoals pop-ups, steeg de nood voor alternatieven. Met het decreet voor handelshuur voor korte duur wordt nu een wettelijk kader geschept voor kortere huurtermijnen. Advocaat Kristof Vanhove licht het nieuwe decreet toe.

“De twee systemen rond handelshuur bestaan naast elkaar. Enerzijds is er de handelshuurwet die voorziet in een duurtijd van minimum 9 jaar. Daarnaast maakt het decreet van 17 juni 2016 het mogelijk om een handelshuur van korte duur af te sluiten voor minder dan 1 jaar. Elke vorm van handelshuur die de duurtijd van een jaar overschrijdt, valt daarna automatisch onder de klassieke handelshuurwet van 9 jaar. Het is dus niet mogelijk om aaneensluitend de huurovereenkomst met 1 jaar te verlengen.”

 

Tijdelijk huren tegen leegstand

“Het decreet biedt een antwoord op een duidelijke vraag naar meer flexibiliteit binnen de handelshuur. Het geeft verhuurders de kans om hun pand tijdelijk te verhuren, wat voor hen beter is dan leegstand. Anderzijds geeft het de huurder de kans om een concept uit te testen zonder zich te binden aan een jarencontract. Dat was vroeger heel omslachtig contractueel vast te leggen.”

“Hoewel het contract voor een strikte tijd wordt afgesloten, heeft de verhuurder de mogelijkheid om de huur vroegtijdig op te zeggen, rekeninghoudend met de opzegtermijn van 1 maand. De verhuurder heeft die mogelijkheid niet.”

 

Meer kansen voor meer flexibiliteit

“Het is positief dat er eindelijk een wettelijk kader is voor korte handelshuur. Al ben ik van mening dat er geen behoefte was aan een apart decreet. De huurovereenkomst van minder dan 1 jaar kon perfect als uitzondering onder strikte voorwaarden toegevoegd worden onder de algemene handelshuurwet. In de praktijk blijkt immers dat de partijen alle wettelijke afspraken rond de klassieke handelshuurwet volgen, met uitzondering van de contractduur. Daarnaast is de overgang van een contract van maximum 1 jaar naar een contract van 9 jaar heel groot. Er is behoefte aan meer flexibiliteit, aan meer mogelijke termijnen.”

 

Optimalisatie van de handelshuurwet

“Ik ben ook voorstander van een parallel proces waarbij de handelshuurwet wordt geoptimaliseerd. Er is nood aan minder formaliteiten en meer flexibiliteit. Het Vlaams Parlement is hier al mee bezig en ik hoop dat ze op de ingeslagen weg verdergaan. De handelshuurwet moet herdacht worden in het licht van de huidige economische context en de moderne behoeften.”

Kristof Vanhove is stichtend vennoot bij Integra Advocaten. Hij is gespecialiseerd in vastgoedrecht (huurrecht, handelshuurrecht, bouwrecht, zakenrecht) commercieel recht en contractenrecht. Hij heeft een uitgebreide expertise op het vlak van geschillenbeslechting, onderhandeling en bemiddeling. Hij is tevens hoofdeditor van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend goed en auteur van diverse toonaangevende publicaties.

Lees ook