De rechtsgevolgen in geval van arbeidsongeschiktheid

by Audrey Van den Bempt

Karel De Schoenmaeker en Stijn Demeestere, respectievelijk advocaat en vennoot van het Employment, Pensions & Benefits-departement van advocatenkantoor Laga, hebben een boek gepubliceerd omtrent de rechtsgevolgen voor werkgever en werknemer in geval van arbeidsongeschiktheid. HrWorld had een interview met beide auteurs.

Karel en Stijn krijgen in hun praktijk alsmaar meer vragen over de rechten en plichten van werkgevers wanneer werknemers afwezig blijven van het werk door ziekte:

  • Kunnen ze een controlearts sturen? Heeft dit überhaupt zin?
  • Mag een werknemer tijdens ziekte zomaar andere activiteiten verrichten of zelfs naar het buitenland gaan?
  • Kan een werknemer vragen om deeltijds het werk te hervatten?
  • Heeft men het recht te weten wat de precieze oorzaak is van de afwezigheid?
  • Wat te doen met een werknemer die al jaren afwezig is en van wie niemand verwacht dat hij nog zal terugkeren? Beëindigen of het zo laten? Is een “zachte” landing mogelijk?
  • Kan een werknemer tijdens ziekte ontslagen worden? Of is dit verboden of onredelijk?
  • Hoe lang moet men gewaarborgd loon doorbetalen?

De toename van vragen valt deels te verklaren door onzekerheid over elkaars rechten en plichten. Het heeft vooral te maken met het feit dat de problematiek gewoon alsmaar groter wordt. Dit blijkt uit cijfers: in 2016 waren er bijna 400.000 mensen in de invaliditeit, wat meer dan een verdubbeling is ten opzichte van 10 jaar geleden. Er gaat nu zelfs voor het eerst meer geld naar arbeidsongeschikten (7.876 miljoen euro) dan naar werklozen (7.212 miljoen euro). Dat een werkgever meer en meer met arbeidsongeschikte werknemers in aanraking komt, staat dan ook buiten kijf.

In hun boek trachten ze om de rechten en plichten van de partijen bij de arbeidsovereenkomst in kaart te brengen van bij de aanvang van de arbeidsongeschiktheid tot de terugkeer naar het werk. Wat moet een werknemer doen wanneer hij arbeidsongeschikt wordt, wat moet de werkgever doen, wat zijn de gevolgen van deze arbeidsongeschiktheid op de arbeidsovereenkomst, hoe kan de werknemer worden gere-integreerd in de onderneming, wat als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen, en wat als de werknemer terugkomt na een periode arbeidsongeschiktheid.

Het boek belicht ook reeds de nieuwe procedure van re-integratie, die eind 2016 werd ingevoerd door de wetgever, en staat ook stil bij recente rechtspraak over ontslag tijdens ziekte.

Bron: hrworld.be

Zin in meer?

Lees het volledige interview met Karel De Schoenmaeker en Stijn Demeestere op hrworld.be. Wil je Karel en Stijn aan het werk zien, kom dan naar de opleiding ‘Omgaan met arbeidsongeschiktheid in de onderneming‘. Het boek ‘Arbeidsongeschiktheid – Rechtsgevolgen voor werkgever en werknemer’ kan je online bestellen.

Lees ook