De acht pensioenhervormingen van regering Michel

by Kluwer Learning Team

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine werkt aan een grondige hervorming van het pensioensysteem. De aanpassingen hebben gevolgen voor zowel ambtenaren, zelfstandigen als werknemers. Een overzicht van de veranderingen.

 

1. Zware beroepen

Het Ministerie van Pensioenen bepaalt vier criteria voor zware beroepen:

  • Belastende arbeidsomstandigheden door fysieke inconveniënten verbonden aan de werkomgeving of door lichamelijke belasting
  • Belastende werkorganisatie
  • Belastend omwille van verhoogde veiligheidsrisico’s
  • Belasting van mentale of emotionele aard

Werknemers wiens beroep voldoet aan een van de voorwaarden kunnen vervroegd op pensioen of kunnen een hoger pensioen krijgen als ze blijven doorwerken. Deze regel geldt zowel voor de privésector als voor de overheid.

 

2. Aanvullend pensioen

Als ambtenaar zul je een aanvullend bedrijfspensioen kunnen opbouwen. Daarbij concretiseert het ministerie een ‘vrij aanvullend pensioen’. Werknemers en ambtenaren kiezen in dat pensioenplan zelf hoeveel hun werkgever van hun loon opzij legt in de pensioenspaarpot. Bakkers, slagers, kappers en kleine zelfstandigen zonder vennootschap zullen ook een aanvullend pensioen kunnen opbouwen met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).

 

3. Deeltijds pensioen

Werknemers die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt, zullen kunnen kiezen voor een deeltijds pensioen. In dat systeem krijgen zij hun pensioen uitbetaald voor de dagen waarop ze niet werken en bouwen ze bijkomende pensioenrechten op voor de dagen waarop ze werken.

 

4. Gemengd pensioen

De maatregel ‘gemengd pensioen’ bestrijdt de praktijk van statutaire benoemingen net voor de pensioenleeftijd. De benoeming geeft immers recht op een voordeliger overheidspensioen. De contractuele jaren voor de benoeming zullen bij statutaire ambtenaren niet langer worden meegerekend als statutair.

 

Werknemers die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt, zullen kunnen kiezen voor een deeltijds pensioen.

 

5. Harmonisering

Het ministerie wil de rechten in de verschillende pensioenstelsels harmoniseren. Het Nationaal Pensioencomité is begonnen met het standaardiseren van de diplomabonificatie. Een nieuw wetsvoorstel voorziet een regularisatiebijdrage van 1500 euro per diplomajaar, ongeacht het pensioenstelsel. Dat bedrag blijft stabiel tot tien jaar na het afsluiten van de studies, daarna stijgt de prijs van de bijdrage.

 

6. Relatie arbeidsprestaties en pensioenbedrag

Het ministerie versterkt de relatie tussen de effectieve arbeidsprestaties en het pensioenbedrag. Het loonplafond dat geldt voor de berekening van het pensioen zal worden aangepast.

 

7. MyPension.be

Burgers uit alle stelsels kunnen hun loopbaangegevens nagaan op MyPension.be. Er wordt ook een module ontwikkeld waarmee je jouw pensioen kunt simuleren voor een bepaalde leeftijd, met een bepaald loopbaanscenario.

 

8. Pensioen met punten

Het ministerie werkte een puntensysteem voor de pensioenregeling uit. De basisredenering voor dat systeem is: per gewerkt jaar met een inkomen gelijk aan het gemiddeld inkomen, verdien je als ambtenaar, werknemer of zelfstandige een punt. Als je meer of minder werkt, verdien je meer of minder punten. De punten worden vervolgens gekoppeld aan een bedrag in euro voor je pensioenuitkering. Of dit systeem ingevoerd wordt, valt nog af te wachten.

 

Zin in meer? Waar staan we met de geplande hervormingen? En wat gaat er nog allemaal verandere? Ontdek de laatste stand van zaken op het Pensioencongres 2017.

Bron: Bacquelaine.belgium.be, Netto.be

Lees ook