Curatoren krijgen vanaf mei 2018 veel meer op hun bord

by Sophie Nottebaert

De wetgeving inzake insolventie samenhangender, bevattelijker en leesbaarder maken en alles moderniseren, dat was een belangrijke doelstelling bij de hervormingen. Maar meester Eddy Van Camp en meester Ilse Mertens waarschuwen alvast dat het een enorme uitdaging wordt! 

 

“Fundamenteel blijft insolventie uiteraard insolventie”, steekt meester Van Camp van wal. “Maar het is zoals een kleed waar je de stof, de snit en de afwerking van verandert. De hoofdlijnen blijven, maar je krijgt wel een heel nieuw kleed.”

 

Curatoren niet gehoord

“Het beroep van curator verandert fundamenteel, ik geef eerlijk toe dat ik een paar avonden zal moeten studeren voor ik de nieuwe wetgeving kan toepassen. Helaas merken we dat de hervormingen zijn doorgevoerd zonder veel inspraak van de mensen op het veld. Er werden wel professoren en juristen betrokken, maar curatoren werden niet gehoord. Ik geef een concreet voorbeeld. Griffies en curatoren komen al jaren op tegen het feit dat er van ons verwacht wordt dat wij steeds originele facturen neerleggen. Dat is een gigantisch omvangrijk werk waar massaal veel papier bij komt kijken. Bovendien worden die documenten al twee keer gecontroleerd: door de rechter-commissaris en door het BTW-kantoor. En wat blijkt? Toch zit dat nog steeds in de nieuwe wetgeving! De vraag is natuurlijk hoe strikt men de nieuwe wetgeving zal interpreteren. Mogelijk wordt dat nog afgezwakt, want men heeft toch ook simpelweg de stockageruimte niet?!”

 

Die informatisering moest er komen, onder meer voor een verbetering van de transparantie. Maar waarom moet dat ten koste van de schuldeiser?

Meester Ilse Mertens

 

Op kosten van schuldeisers

De modernisering brengt ook een stuk informatisering met zich mee. “Natuurlijk is dat een goede zaak”, benadrukt meester Mertens. “Die moest er ook komen, onder meer voor een verbetering van de transparantie. Maar wat ik niet snap is waarom dat ten koste van de schuldeiser moet gebeuren? In Nederland worden de investeringen gedragen door de overheid, met belastingsgeld. Hier wil men besparen op justitie ten koste van de rechtsonderhorige. Het platform dat sinds april dit jaar gebruikt wordt voor de correspondentie tussen curatoren en rechters-commissarissen zal uitgebreid worden naar de rechtbanken zelf. Dat kost meer dan 15.000 euro per jaar, een bedrag dat de schuldeisers zullen moeten dragen.”

 

Erelonen en kosten curatoren

Meester Van Camp kaart nog een noodzakelijke aanpassing aan: “Nu zijn er heel wat prestaties die niet vergoed worden. Kopies bijvoorbeeld, maar zelfs e-mails mogen we in de huidige wetgeving niet aanrekenen. Rechtbanken hebben dan zelf maatregelen genomen en dat omzeild door het op te nemen in een circulaire over vergoedingen, maar toch. Als ik van een advocaat een conclusie ontvang van 30 tot 50 pagina’s en ik schrijf een antwoord van 30 bladzijden, dan wordt dat als één brief beschouwd. Dat is toch krankzinnig! Besluiten, verzoekschriften en dergelijke zijn in het huidige solventierecht niet voorzien. Ook procedures worden niet vergoed. En met de aansprakelijkheid van vennoten zal het aantal procedures nog oplopen. Daar komt bij dat er administratieve verplichtingen overgedragen zullen worden van de griffie naar de curator, dus daar moet toch iets tegenover staan? Daarom kijk ik enorm uit naar het Koninklijk Besluit dat in de maak is omtrent de aanpassing van de erelonen en kosten van curatoren. Benieuwd wat dat zal worden!”

 

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen

 • Vrije beroepers worden beschouwd als ondernemers, waarbij faling mogelijk wordt.
 • Er zal een insolventierechtbank met specifieke bevoegdheden gecreëerd worden.
 • Vennoten zijn mogelijk aansprakelijk.
 • De curator neemt deels de werkzaamheden van de griffie over.
 • Vennoten kunnen individueel verzet aantekenen tegen een faillissementsvonnis.
 • Roerende zekerheden nemen hun intrede in de wet.
 • De gefailleerde beschikt vrij over de na faillissementsvonnis verkregen goederen.
 • De verslaggevingen door de curator zijn inhoudelijk bepaald.
 • Er zijn nieuwe termijnen voor tweede en derde processen-verbaal van verificatie van schuldvorderingen.
 • De rechter-commissaris krijgt ruimere bevoegdheden.
 • Er zijn wijzigingen in de wetgeving WCO (Wet Continuïteit Ondernemingen).
 • Er zijn nieuwe maatregelen inzake inzage in het faillissementsdossier.
 • De bewaring van archieven en boekhouding werd gemoderniseerd.
 • Er is een nieuwe bepaling inzake erelonen en kosten van de curatoren.
 • Er zijn wijzigingen inzake de verkoop van onroerende goederen.
 • Er komen mogelijk extra vergaderingen met schuldeisers.
 • Een versnelde sluiting/faling bij gebrek aan actief wordt mogelijk.
 • De verschoonbaarheid van de gefailleerde wordt vervangen door kwijtschelding.
 • De verzetsmogelijkheden tegen de kwijtschelding van schulden werden hervormd.
 • Er komt een vereenvoudiging in de procedure voor de bevrijding van borgen.
 • De aansprakelijkheidsvorderingen werden uitgebreid.
 • Er komt een verdere aansprakelijkheid voor niet-tijdige aangifte van een  faillissement.
 • Er zijn nieuwe voorzieningen inzake het beroepsverbod.
 • Er komt een betere selectie van rechter-commissarissen en curatoren.
 • Er zullen meer en meer bijzondere voorrechten zijn.
 • Er komt een gelijkstelling van de fiscale en sociale voorrechten.

 

Zin in meer? 

De hervorming van het insolventierecht heeft een grote impact op de rechtspraktijk. Meester Van Camp en meester Mertens bekijken de voornaamste wijzigingen van de nieuwe wetgeving van naderbij tijdens een studienamiddag De hervormingen van het insolventierecht.

Meester Van Camp en meester Mertens werken momenteel aan een boek rond het nieuw insolventierecht (uitgeverij: Wolters Kluwer).

 

Eddy Van Camp en Ilse Mertens zijn beiden Senior Partner bij advocatenkantoor EVC-advocaten en hebben respectievelijk 48 jaar en 29 jaar ervaring als advocaat aan de Balie te Antwerpen. Samen schreven ze het boek ‘Het nieuwe insolventierecht’.

 

 

Lees ook