Wat verandert er aan het aanvullend pensioen?

by Bieke Cauwenberghs

Het merendeel van de Belgen geniet van een aanvullend pensioenplan, een erg populair onderdeel van het verloningspakket. Maar het wettelijk kader voor de aanvullende pensioenen en groepsverzekeringen is in de afgelopen jaren meermaals gewijzigd. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen.

 

1. Uitbetaling vanaf effectieve ingang

De wijziging die werknemers het meest beïnvloedt, is dat het aanvullend pensioen voortaan moet worden uitbetaald op het moment van de effectieve ingang van het wettelijk pensioen. Werknemers konden voordien hun aanvullend pensioen vervroegd opnemen, als hun pensioenreglement dat voorzag. Dat is nu niet meer mogelijk, behalve voor een klein aantal werknemers die onder een overgangsmaatregel vallen omdat zij al dicht bij hun pensioenleeftijd stonden.

 

2. Minimaal rendement bepaald door staat

Daarnaast veranderde de regels over het minimale rendement op bepaalde pensioenbijdragen dat de werkgever moet garanderen. Het nieuws daarover kwam uitgebreid in de media. Vroeger was er een vaste rentevoet van 3,25% op werkgeversbijdragen en 3,75% op werknemersbijdragen. Maar sinds 1 januari 2016 bepaalt de staat elk jaar een flexibele rentevoet die gelinkt is aan de reële rendementen op de financiële markten. Aangezien die renten sinds de financiële crisis erg laag zijn gebleven, is de flexibele rentevoet voor 2016 gelijk aan de minimum rentevoet van 1,75%.

 

3. Kiezen voor overlijdensdekking

Het wettelijk kader veranderde ook voor de overlijdensdekking van werknemers die hun werkgever verlaten, maar hun verworven pensioenrechten achterlaten bij dezelfde ex-werkgever. Voordien moest de werkgever geen overlijdensdekking aanbieden en was het niet uitgesloten dat hun opgebouwde “pensioenspaarpotje” verloren ging indien werknemers overleden voor hun pensionering. Tegenwoordig moeten werknemers kunnen kiezen voor een overlijdensdekking, waardoor hun aanvullend pensioenkapitaal wordt uitbetaald aan de partner, de kinderen of een andere begunstigde als de werknemer voor de pensionering overlijdt.

 

Zin in meer? Isabelle De Somviele, advocaat bij Claeys & Engels, schreef samen met An Van Damme het boek ‘Aanvullende pensioenen – Een basishandleiding’. Heb jij nog vragen over je aanvullend pensioen? Of wil je praktische tips om een beter pensioen op te bouwen voor later? Isabelle De Somviele vertelt meer over het aanvullende pensioen tijdens het Pensioencongres.

 

Bron: HrWorld

Lees ook