LTI plannen: toekomstperspectief voor de verloning van werknemers

by Kluwer Learning Team

Een van de grootste toekomstuitdagingen op het vlak van human resources is de invoering van nieuwe verloningsvormen voor werknemers. Naast de ontwikkeling van de cafetariaplannen is de toename van Long Term Incentive plans (of LTI plannen) daar een mooi bewijs van.

In het kader van de LTI plannen, zien we voornamelijk de volgende voordelen:

  1. aandelenopties,
  2. restricted stock units (RSU) en
  3. stock appreciation rights.

Dergelijke voordelen kunnen verschillende doelstellingen hebben:

Pay for Performance

Met een resultaatgericht plan kunnen werkgevers de meest talentvolle werknemers (i) motiveren, (ii) aantrekken en (iii) behouden.

Aligning employee’s and company’s goals

Door de belangen van de werknemers en die van het bedrijf op elkaar af te stemmen, krijgen werknemers een langetermijnvisie over hun rollen in het bedrijf en verhogen ze hun verantwoordelijkheidsgevoel, met name ten opzichte van risico’s.

Share Wealth Creation

Door de variabele verloning te koppelen aan de resultaten van het bedrijf, komen de belangen van de werknemers en die van de aandeelhouders op één lijn te staan en worden de werknemers zich bewust van de uitdagingen van het bedrijf.

Al deze voordelen hebben hun eigen kenmerken. Toch zijn de LTI plannen over het algemeen gebaseerd op de volgende principes:

Retentie

Werknemers kunnen het recht pas uitoefenen na afloop van een bepaalde tijd en tewerkstellingsperiode (= time-vesting).

Behalen van doelstellingen op lange termijn

Werknemers kunnen het recht pas uitoefenen wanneer een aantal vooraf bepaalde doelstellingen zijn behaald (= performance-vesting).

Bron: Loyens & Loeff

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie over een modern loonbeleid? Schrijf u in voor het congres Compensation & Benefits. Vincent Marcelle en Kris De Schutter van Loyens & Loeff geven er de sessie: ‘Hoe schrijf je een long term incentive / retentieplan concreet op: juridische en fiscale aspecten’.

Lees ook