Leren moet echt ‘plakken’

by Audrey Van den Bempt

Opleidingen, trainingen, handleidingen… We kennen het allemaal. Maar wat is de beste methode om te leren? Charles Jennings, Australische leer- en ontwikkelingsexpert, stelt het 70:20:10-model voor waarbij informeel en sociaal leren centraal staan.

Charles Jennings is een groot promotor van het 70:20:10-leermodel. Het model suggereert dat effectieve en succesvolle medewerkers ruwweg:

  • 70% leren on the job, door ervaring
  • 20% sociaal leren, door conversaties, netwerken en feedback
  • 10% leren via formele weg

Het model toont aan dat leren niet enkel via formele training (10%) gebeurt, maar dat leren op de werkvloer en sociaal leren twee krachtige leerinstrumenten zijn.

Veel organisaties willen dat mensen leren terwijl ze aan het werk zijn. Op basis van het model kun je je inspanningen en middelen heroriënteren naar die processen waaruit het meest echt wordt geleerd: uit de ervaring, uit de praktijk, uit conversaties en uit evaluaties.

 

Rol van de manager

Een groot deel van het informeel leren – het 70/20 deel – staat of valt met de manager. Vooral de context is cruciaal in het leerproces. De manager kan zijn medewerker de kans geven om nieuwe ervaringen op te doen, om vaardigheden te ontwikkelen op de vloer, om in jobs te roteren of om een nieuwe rol uit te proberen.

Uit onderzoek van het Corporate Leadership Council blijkt dat als managers erin slagen hun medewerkers te ontwikkelen, die medewerkers:

  • 25% beter presteren dan anderen
  • 40% vaker bij de organisatie blijven
  • 37% meer tevreden zijn in hun job
  • 30% meer betrokken zijn bij de organisatie

 

Leren door conversatie

Fouten maken is een krachtig leerinstrument, net als een terugblik op je leerproces. Het antwoord op vragen zoals wat wilden we doen, wat gebeurde er en waarom, hoe zullen we de zaken volgende keer aanpakken, kan de basis vormen voor een goed ontwikkelingsplan.

Daarnaast speelt sociaal leren ook een belangrijke rol. Jay Cross stelt dat de conversatie de belangrijkste leertechniek is die ooit werd uitgevonden. Onderzoek toont dat organisaties met een sterke sociale leercapaciteit drie keer meer kans maken op een kwaliteitsvolle talentontwikkeling dan organisaties zonder informele leercapaciteit.

Een voorbeeld van sociaal leren is de ‘flipped classroom’ in de VS. Hierbij nemen de leerlingen voor de les al informatie door. Zo is er in de klas meer tijd voor interactie, om sociaal te leren. De leerkracht heeft hierbij de rol van begeleider.

 

Classroom teaching is overbodig

Starters of nieuwe werknemers hebben meer structuur nodig dan mensen die al langer in een organisatie werken. Voor die ‘beginners’ moeten formele concepten worden voorzien zoals introductieprogramma’s. Medewerkers die al langer in het bedrijf werken, hebben die formele structuren minder nodig. Zij leren een hoop via zogenaamde tacit of latente kennis. Dat soort info krijg je eerder informeel, door ervaringen op de werkvloer of door het aangaan van nieuwe uitdagingen, dan dat in een cursus wordt gegeven. Formeel leren is belangrijk, maar het vormt slechts een deel van het grotere geheel.

De forgetting curve van Psycholoog Hermann Ebbinghaustoont aan dat mensen aangeleerde informatie exponentieel verliezen doorheen de tijd. Nieuw aangeleerde kennis verdwijnt volgens Ebbinghaus voor de helft binnen een paar dagen of weken als ze niet bewust wordt herbekeken.

Blended learning, met cursusonderdelen die gespreid zijn in de tijd en op een goede manier ingebed zijn in de werkprestaties, hebben veel meer kans op succes.

 

Een lerende organisatie

In de toekomst zal er een shift zijn van push naar pull. Het kan niet meer volstaan om opleidingscontent te pushen naar de learner. Deze wilt een pull van content, volgens zijn behoeften, in zijn context.

Je komt ook niet tot een lerende organisatie als je content pusht naar de mensen en verwacht dat ze die dan absorberen. De lerende organisatie ontstaat wanneer mensen zelf beginnen te leren, op momenten dat ze bepaalde kennis of kunde nodig hebben. Dat is wanneer het leren echt ‘plakt’. Die organisatie heeft een cultuur die informeel en sociaal leren stimuleert.

 

Zin in meer?

Learning and development speelt vandaag een cruciale rol. Schrijf je in voor een van deze opleidingen:

De L&D manager: basisopleiding

Future proof learning and development.

En zorg ervoor dat uw medewerkers zich efficiënt kunnen ontwikkelen in snel veranderde tijden.

Lees ook