Kennisstromen stimuleren: Uberization van expertise

by Geert Goovaerts

De kennis die een medewerker gebruikt in zijn dagelijkse job is maar het topje van de ijsberg. Die verborgen expertise aan het licht brengen is het doel van het online platform SkillDeal. CEO Eric Lox is ervan overtuigd dat een online platform voor kennisdeling een bedrijf niet alleen flexibeler maakt, maar ook het welbevinden van de medewerkers verhoogt. Of hoe de Uberization van kennis en competenties een bedrijf alleen maar ten goede komt.

 

Eric Lox: “Elk bedrijf zit op een berg onbenutte kennis en vaardigheden. De verborgen expertise van de medewerkers ruimte geven werkt stimulerend. Zowel voor het bedrijf als voor de medewerkers. SkillDeal biedt de medewerkers een kader waarbinnen ze ongedwongen kennis kunnen uitwisselen. Het geeft hen enerzijds de kans te tonen welke kennis en expertise ze zelf in huis hebben, anderzijds kunnen ze met hun vragen bij collega’s terecht voor een snelle oplossing. Het platform speelt in op de natuurlijke reflex van mensen om te antwoorden op vragen die binnen hun interessedomein liggen. SkillDeal brengt vraag en aanbod samen, zonder dat dit extra formele organisatie en tijd vraagt van het bedrijf.”

 

Wat is het basisconcept van SkillDeal?

Eric Lox: “Elke medewerker kan op SkillDeal een profiel aanmaken en aangeven over welke competenties hij beschikt. Deze kunnen verschillen van zijn dagelijkse functie. Zo kan een boekhouder een doorgedreven kennis hebben van Photoshop dankzij zijn interesse in fotografie in zijn vrije tijd. Wie worstelt met een probleem of een vraag heeft, kan aanduiden naar welke ‘experten’ hij zijn vraag wil versturen. De expert accepteert vervolgens de opdracht en zorgt voor een snelle en vlotte afhandeling van de vraag. Zo stimuleer je het doorgeven van kennis, zonder dat dit via de vaste contactpersonen van de organisatie moet verlopen.”

 

Houdt het platform niet het risico in dat het medewerkers gaat overbevragen?

Eric Lox: “Wanneer een expert een vraag in zijn bus krijgt, kan hij er zelf voor kiezen deze al dan niet te accepteren. Je bent dus niet verplicht op elke vraag een antwoord te geven en continue tijd te investeren in het platform. Daarnaast houdt het betaalsysteem ook de bevragingen binnen de perken. Binnen het platform betaal je met ‘minuten’. Iedereen start met een basisbudget aan minuten. Heb je een vraag, dan betaal je in tijd. Is je budget opgebruikt, dan word je gestimuleerd om zelf op vragen een antwoord te bieden om terug minuten bij elkaar te sprokkelen. Vraag en aanbod wisselen elkaar zo op natuurlijke wijze af.”

 

Het uitwisselen van minuten is een voorbeeld van gamification binnen het platform. Wordt dit nog verder uitgewerkt?

Eric Lox: “Je sprokkelt inderdaad minuten bij elkaar door je profiel te vervolledigen en vragen te beantwoorden. Daarmee vergaar je dus zelf betaalminuten om je eigen vragen op het platform te kunnen stellen. Daarnaast kan elke vraagsteller de expert beoordelen met sterretjes nadat zijn vraag werd beantwoord. Dit evaluatiesysteem zorgt ervoor dat de medewerker kan stijgen in ranking en extra erkenning krijgt voor zijn werk.”

 

Welke meerwaarde heeft SkillDeal ten opzichte van een standaard vraag/antwoordforum?

Eric Lox: “Het oplossen van problemen is een belangrijk onderdeel van de tool, maar de mogelijkheden gaan veel verder dan dat. We willen het doorgeven van kennis stimuleren, innovatie een duwtje in de rug geven. Naast een concrete vraag, kan je verschillende experts tegelijk vragen om mee te denken rond een project of uitdaging. Zo zien we regelmatig dat ook andere vraagstellers mee op de kar springen en er spontane brainstormsessies ontstaan. Dat is interessant, want vaak gaat het om mensen met andere, vernieuwende inzichten. Het platform brengt je zo samen met collega’s die je door de verschillende functies of departementen anders nooit zou tegenkomen. Onlangs postte een medewerker een vraag aan een expert rond Design Thinking. Enkele andere vraagstellers toonden mee hun interesse en uiteindelijk organiseerde de expert tijdens de middagpauze een korte opleiding voor een vijftal personen. Een spontaan opleidingsmoment dat het bedrijf noch tijd, noch geld heeft gekost. Dat is het platform ten volle gebruiken.”

 

Bedrijven doen vaak al beroep op social technology om kennis te delen, zoals Yammer of Google Drive. Op welke nood speelt SkillDeal in? Waar zit de meerwaarde van het sociale platform?

Eric Lox: “Veel bedrijven integreren sociale netwerken al in hun dagelijks werken, en dat kunnen we alleen maar aanmoedigen. Bedrijven die vertrouwd zijn en open staan voor platformen zoals Yammer hebben al de reflex om kennis te delen en contact te zoeken met collega’s.

Er moet echter een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen communicatietools en samenwerkingstools. Chatprogramma’s, messengers, forums, videoconference… zijn allemaal gericht op communicatie. SkillDeal legt de focus op samenwerking. Het gaat een stap verder dan enkel met elkaar communiceren. Het bouwt een brug tussen medewerkers om daadwerkelijk kennis te delen, problemen op te lossen en hierop verder te bouwen. Beide soorten tools kunnen perfect naast elkaar gebruikt worden. Medewerkers komen met elkaar in contact via SkillDeal, besluiten om het probleem verder uit te diepen en plannen hiervoor een uitgebreidere videoconference in.”

Het gaat een stap verder dan enkel met elkaar communiceren. Het bouwt een brug tussen medewerkers om daadwerkelijk kennis te delen, problemen op te lossen en hierop verder te bouwen.

Eric Lox

 

Wanneer is een bedrijf klaar voor SkillDeal?

Eric Lox: “Er zal geen enkel bedrijf beweren dat kennis delen niet belangrijk is. Maar om echt voordeel te halen uit het platform, zien we dat het het best begint te werken bij meer dan 50 medewerkers. Dan begint een groep of bedrijf te groot te worden om medewerkers nog zonder hulpmiddelen met elkaar in contact te laten komen. Uiteraard helpt het als een bedrijf een open cultuur heeft of open staat voor social technology, maar uiteindelijk is het platform zo gebruiksvriendelijk en logisch opgebouwd dat ook bedrijven zonder ervaring met sociale platformen snel van de voordelen kunnen genieten.”

 

Hoe draagt social technology bij tot de agility van het bedrijf? Is het onvermijdbaar geworden?

Eric Lox: “De duidelijkste uiting van een hogere agility van de medewerkers is het zelf aangeven van competenties en expertise. Zo breek je door de grenzen van een functiebeschrijving en zet je hen in op al hun krachtpunten. Het platform zorgt ervoor dat er snel op vragen en projecten gereageerd kan worden, zonder dat deze een communicatieweg moeten volgen door het bedrijf of ergens blijven haperen. Dat zorgt niet alleen voor een snelle oplossing, het vermindert daardoor ook de stress bij de medewerkers. Minder stress, het gevoel gehoord te worden, meer interne banden tussen medewerkers… Het draagt dus ook bij tot het welbevinden, wat een medewerker extra motiveert in zijn eigenlijke job.

Daarnaast heeft het platform ook een analytische functie. Het brengt de vragen in kaart, toont waar het bedrijf nood heeft aan extra kennis, extra ondersteuning. Dat is in een groot bedrijf anders heel moeilijk te ontdekken. Zo kan ook daar snel op gereageerd worden.”

 

En nu? Wat is de toekomst van het sociale platform binnen de bedrijven?

Eric Lox: “SkillDeal is nog jong. We werken al samen met BNP Paribas Fortis, in juni beginnen we bij BNP Paribas in Frankrijk en in september starten we op bij Orange. Maar we merken ook in al onze andere contacten dat er vraag naar is en de markt goed reageert. De bedrijven voelen de meerwaarde en nood dus wel aan. Verder evalueren we de tool regelmatig en stellen we elk trimester prioriteiten in wat er aangepast moet worden. We blijven dus stelselmatig controleren hoe we kunnen verbeteren, zodat ook wij snel kunnen inspelen op de vraag.”

 

“Een burning platform in handen van de medewerkers”

Mouna Ferdi, Project & Change Manager Smart Working bij HR van BNP Paribas Fortis, test SkillDeal mee tijdens de pilootfase binnen één van hun departementen.

Mouna Ferdi: “We zijn met 16.000 medewerkers in België en 189.000 medewerkers in de groep. Dat betekent dat er enerzijds heel veel expertise aanwezig is, maar dat het anderzijds soms moeilijk kan zijn om een vraag snel bij de juiste persoon te krijgen. Wanneer je je beperkt tot de klassieke hulptrajecten binnen een bedrijf, loop je soms het risico vast te lopen. Bijv. De expert persoon die je kent heeft geen tijd, voelt zich overvraagd, kan niet direct helpen… Een tool zoals SkillDeal neemt die druk weg door het netwerk open te breken. Het zet de deur open naar meer en andere collega’s die wél tijd hebben en die wél sneller je vraag kunnen bekijken. En het brengt mensen in contact die elkaar anders niet zouden ontmoeten. Zo postte onlangs van onze senior manager een vraag op het platform rond het gebruik van IBM Connections. Hij wilde graag wat basisinformatie krijgen van iemand die er al mee gewerkt had. Ik reageerde onmiddellijk, sprak met hem af en heb hem in een korte meeting alle voor- en nadelen uitgelegd zodat hij aan het einde van het gesprek alle info had om een beslissing te nemen over het wel of niet werken met zo’n tool. Zonder het platform hadden we nooit, of toch niet zo snel, met elkaar in contact gekomen.”

Wanneer je je beperkt tot de klassieke hulptrajecten binnen een bedrijf, loop je soms het risico vast te lopen. Een tool zoals SkillDeal neemt die druk weg door het netwerk open te breken.

Mouna Ferdi

 

EricLox

      Eric Lox, CEO van SkillDeal

SkillDeal bestaat uit een team van 4 cofounders, allen met meer dan 15 jaar ervaring in grote bedrijven. De teamleden zijn complementair: één vormgever, twee softwareontwikkelaars en één commercieel profiel. Met hun ervaring in de corporate sector kunnen ze SkillDeal voorzien van die elementen die nodig zijn om te  antwoorden aan de noden van grote bedrijven.

 

Meer lezen over kennis delen?

Lees dan ook deze artikels van learning consultant en trendcatcher, Isabel De Clercq:

 

Lees ook