Kan jij onbelast een centje bijverdienen?

by Audrey Van den Bempt

Een centje bijverdienen zonder hierop belastingen te betalen? Sinds 15 juli kan het! Werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden kunnen onbelast bijverdienen als ze actief zijn voor particulieren, de deeleconomie of verenigingen. Deze betaalde ‘klusjes’ moeten wel aangegeven worden.

 

Onbelast bijverdienen is gebonden aan specifieke voorwaarden. Zo komen enkel specifieke activiteiten in aanmerking. Het gaat om 3 soorten:

 

            1.  Burger-aan-burger-activiteiten

Betaalde activiteiten waarin een privépersoon hier en daar werkt voor een andere privépersoon. Belangrijk hierbij is dat de activiteit niet professioneel van aard is of in dienst van de deeleconomie. Daarnaast moet ze voorkomen op een lijst van toegelaten activiteiten.

Enkele voorbeelden:

 • Bijlessen
 • Onderhoudswerken aan de woning
 • Uitlaten van huisdieren…

Let op: het gaat hier om activiteiten die niet op regelmatige basis voorkomen, bijvoorbeeld elke week het gras van de buurman afrijden.

 

            2.  Vzw’s, feitelijke verenigingen of openbare besturen

Betaalde activiteiten voor socioculturele vzw’s, feitelijke verenigingen of openbare besturen mogen ook niet van professionele aard zijn en moeten voorkomen op een lijst van toegelaten activiteiten.

Enkele voorbeelden:

 • Sportcoach of sportscheidsrechter
 • Begeleider in de opvang voor, tijdens en/of na de schooluren georganiseerd op de school,…

Opgelet:

 • Verschillend met de 1e activiteit is dat deze activiteiten wel op regelmatige basis mogen uitgevoerd worden
 • Vrijwilligerswerk is niet hetzelfde als verenigingswerk. Vrijwilligerswerk is onbetaald, enkel onkosten kunnen vergoed worden (maximaal 34,03 euro per dag)
 • Als je in de voorbije 12 maanden professioneel in dienst stond van een vereniging, is bijklussen niet toegelaten

 

            3.  Deeleconomie

Binnen een deeleconomie worden producten en diensten geconsumeerd, geproduceerd en verhandeld. Dit gebeurt door een erkend deeleconomieplatform. Op de website van de FOD Financiën vind je een lijst van de erkende deelplatformen. Voorbeelden zijn Deliveroo en Het Bijlesbureau.

 

Wie komt in aanmerking?

–  Onbelast bijklussen van burger tot burger of voor verenigingen kan voor:

 1. Werknemers die tussen 12 en 9 maanden voor de startdatum van de activiteit, minstens 4/5e werkten
 2. Zelfstandigen in hoofdberoep, als de activiteit niet in dienst staat van de zelfstandige activiteit
 3. Gepensioneerden

Opgelet: bruggepensioneerden (SWT of Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) zijn geen gepensioneerden, maar werklozen.

 

– Bijverdienen via een deeleconomieplatform kan door iedereen

 

– Het is niet toegelaten om werkzoekenden te laten bijklussen, naast deze twee uitzonderingen:

 • De werkzoekende volgt een traject burgerdienst voor jongeren
 • De werkzoekende werkt bij een erkend deeleconomieplatform. In dit geval bekijkt de RVA of de klus verenigbaar is met de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. De inkomsten kunnen dan ook afgetrokken worden van de werkloosheidsuitkering

 

Start?

De website van de overheid (www.bijklussen.be) geeft aan dat de regeling in werking treedt op 15 juli 2018, maar dit staat nog niet in het Belgisch Staatsblad. Het ontwerp kreeg wel al een go op 5 juli 2018 van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

 

Zin in meer?

Wil je je meer verdiepen in de sociale wetgeving en actualiteit? Bekijk dan zeker onderstaande opleidingen:

 

Bron: legalworld.be

Lees ook