Human Capital Trends

by Audrey Van den Bempt

Wat is de make-or-break uitdaging die bedrijven dit jaar aangaan? Evelyne Eykelberg, een teamlid van het Belgische HR transformation team binnen Deloitte Human Capital Consulting, vat de uitdagingen en mogelijkheden, gebaseerd op een enquête met 11.000 bedrijfs- en HR leiders in 140 landen, samen.

De opkomst van de sociale onderneming

“Wij geloven dat er fundamentele veranderingen aan de gang zijn”, zei Eykelberg. “Organisaties worden niet meer alleen beoordeeld op basis van traditionele statistieken, zoals financiële prestaties, of zelfs de kwaliteit van hun producten of diensten. Integendeel, vandaag worden organisaties steeds meer beoordeeld op basis van hun relaties met hun werknemers, hun klanten en hun gemeenschappen, evenals hun impact op de samenleving in het algemeen — het omzetten van ondernemingen in sociale ondernemingen. Om tegenwoordig nog een succesvol bedrijf te zijn, moeten bedrijven rekening houden met externe trends & perspectieven door positieve relaties te onderhouden en dit niet alleen met klanten en werknemers, maar ook met lokale gemeenschappen, regulatoren en een grote variëteit aan andere stakeholders. Het opbouwen van deze relaties daagt bedrijfsleiders uit om goed te luisteren, transparant met informatie om te gaan, silo’s af te breken om de samenwerking te verbeteren en om vertrouwen, geloofwaardigheid en consistentie te creëren door hun acties. Deze principes zijn van cruciaal belang voor het handhaven van de reputatie van een organisatie; het aantrekken, behouden en betrekken van kritische werknemers; en het cultiveren van loyaliteit bij klanten. ”

Onder de vele factoren die bijdroegen aan de opkomst van de sociale onderneming, onthulde de Deloitte-enquête drie sterke macro krachten die de urgentie van deze verandering aandreven.

De kracht van het individu respecteren

Voor de eerste keer in een mature markt, denken jongeren dat hun leven slechter zal zijn dat dat van hun ouders – en stellen ze actief vragen bij de kerngedachten van corporate gedrag en de economische en sociale principes die eraan ten grondslag liggen. Deze machtsverschuiving naar het individu wordt aangedreven door de hypergeconnecteerde wereld van vandaag, die toelaat dat mensen informatie over bedrijven en hun producten kunnen volgen, hun mening kunnen uiten voor een breed publiek en zich kunnen inschrijven voor sociale bewegingen, wereldwijd en in realtime. Individuen weten en verwachten zelfs meer van bedrijven dan drie jaar geleden.

Het leiderschapsvacuum van de maatschappij vullen

Over de hele wereld vertrouwen mensen meer op bedrijven dan op de overheid. Er is een wijdverspreide perceptie dat politieke systemen steeds meer gepolariseerd en steeds minder doeltreffend worden in het aanpakken van sociale uitdagingen. Burgers kijken naar bedrijven om de leegte op te vullen in kritische kwesties zoals inkomensongelijkheid, gezondheidszorg, diversiteit en cyberveiligheid om de wereld evenwichtiger en meer fair te helpen worden.

Technologie gebruiken voor duurzame groei

Technologische veranderingen hebben een onvoorziene impact op de samenleving, ook al bieden deze veranderingen enorme kansen om duurzame en inclusieve groei te bereiken. “Mensen realiseren zich in toenemende mate dat snelle technologische veranderingen, terwijl ze waardevolle kansen beloven, ook onvoorziene consequenties hebben die de sociale cohesie kunnen ondermijnen. Veel stakeholders zijn gealarmeerd en verwachten van bedrijven dat deze kracht wordt ingezet voor een breder doel. Het goede nieuws is dat technologische vooruitgang nieuwe kansen voor bedrijven biedt om een ​​positieve impact op de samenleving te hebben.”

10 human capital trends van 2018

De 10 human capital trends die in het Global Human Capital Trends-rapport van dit jaar zijn onderzocht, vormen samen een ​​geïntegreerd beeld van de sociale onderneming. De respondenten van het onderzoek zijn het er in het algemeen over eens dat, hoewel elk van de trends belangrijk is, de meeste organisaties echter nog niet klaar zijn om aan de verwachtingen te voldoen. ”

Bron: Deloitte

Interesse?

Wilt u de trends ontdekken, waaronder de nieuwe toptrend ‘verpersoonlijking van rewards’ en leren hoe deze van invloed kunnen zijn op uw organisatie? Meld u dan aan voor het seminar met Deloitte tijdens het Compensation & Benefits Congres.

Voor meer informatie omtrent de Human Capital Trends Enquête, klik hier.

Lees ook