Hou uw personeel gemotiveerd met flexibele verloning

by Audrey Van den Bempt

Amper de helft van de Belgische werknemers is tevreden met het verloningsbeleid van hun bedrijf (cfr. onderzoek Attentia). Traditionele loonpakketten beantwoorden steeds minder aan de individuele behoeften van alle werknemers. Steeds meer bedrijven voeren daarom een flexibel loonpakket of  ‘cafetariaplan’ in.

Extralegale voordelen

Een cafetariaplan of flexibele bezoldiging gaat niet enkel over harde euro’s maar ook over extra voordelen, opleidings- en groeikansen en flexibele arbeidstijden. Met een cafetariaplan flexibiliseert u de arbeidsvoorwaarden en komt u tegemoet aan de persoonlijke behoeften van 4 generaties op de werkvloer. Een werknemer met kinderen wil een bonus misschien inruilen voor extra vakantiedagen terwijl een jonge werknemer een bedrijfsfiets verkiest in plaats van een bedrijfswagen.

Strategisch loon- en motivatiebeleid

Ondernemingen gebruiken een flexibel loonpakket steeds vaker als een strategisch speerpunt in hun loon- en motivatiebeleid. Een cafetariaplan kan in de war for talent de beste profielen overtuigen om voor uw bedrijf te kiezen. Een uitgekiend cafetariaplan resulteert in een win-winsituatie: de werkgever ziet het totale kostenplaatje niet stijgen en de werknemer krijgt meer waarde/waardering voor hetzelfde geld.

 

Relevante keuzes

Start liever met zes relevante voordelen die aansluiten bij de behoeften van uw werknemers in plaats van er twintig aan te bieden die niet op maat of onpopulair zijn. Vraag tijdig feedback aan uw werknemers en probeer ook te voorspellen wie welke keuzes kan/zal maken. Als bedrijven erin slagen om een cafetariaplan op maat in te voeren, is het dé manier om uw werknemers langer en gemotiveerd aan het werk te houden.

Bron: Attentia

 

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie over flexibele verloning? Schrijf u dan in voor de basisopleiding Compensation & Benefits . Deze basisopleiding beantwoordt uw vragen over:

  • hoe verloning en beloning bijdragen aan de strategische doelstellingen van uw organisatie?
  • Hoe een goede loonstructuur eruitziet, en hoe u dat opzet?
  • Hoe u een correcte en motiverende financiële en niet-financiële verloning uitwerkt?
  • Hoe u verloning aan prestaties koppelt?
  • Hoe u communiceert over uw verloning (intern en extern)?

Lees ook