Aanvullend pensioen: leuk extraatje, weinig interesse?

by Kluwer Learning Team

Heel wat werkgevers bieden hun werknemers een groepsverzekering aan. Ze blijven voor zowel de werkgever als de werknemer een interessante investering. Een aanvullend pensioen levert de werknemer immers gemiddeld 326 euro extra pensioen per maand op. Dat blijkt uit de Pension Survey die verzekeringsadviseur AON op 6 februari 2018 voorstelde op het Pensioencongres van Kluwer Opleidingen.

 

Een werknemer die recht heeft op een aanvullend pensioen, krijgt bij zijn pensionering een mooi bedrag. Gemiddeld bedraagt dat 2,5 keer het laatste jaarsalaris, goed voor 130.000 euro bruto, wat overeenstemt met 326 euro netto per maand. De werkgever draagt daarvoor maandelijks 188 euro bij of 2.256 euro per jaar.

Zo’n pensioenplan is voor de werkgever niet alleen fiscaal interessant, het blijkt ook een belangrijk extralegaal voordeel om werknemers aan te trekken. Paradoxaal genoeg blijkt het belang van een tweede pensioenpijler nog niet echt doorgedrongen bij de werknemers. Slechts 9% van hen blijkt precies te weten hoe zijn of haar loonpakket is samengesteld en wat de voordelen van een aanvullend pensioen zijn.

 

Aanvullend pensioen versterkt maandloon

Het belang van een aanvullend pensioen staaft AON met de cijfers van de vervangingsgraad. Dat is het bedrag dat overeenstemt met het percentage van het laatste maandloon. Voor een bediende bedraagt dat gemiddeld 71% van het laatste netto maandloon, voor een kaderlid amper 52%. Een aanvullend pensioen kan dat bedrag echter opkrikken tot respectievelijk 84% en 71%.

 

Tabel: Vervangingsgraad van het totaal pensioen, in % van het laatste maandloon

wettelijk (%) aanvullend (%) totaal (%)
arbeider
bruto 60 7 67
netto 80 8 88
bediende
bruto 54 12 66
netto 71 13 84
kaderlid
bruto 36 14 50
netto 52 19 71

 

Gefinancierd via Tak 21 of 23

Uit de analyse van de 210 bedrijven die meewerkten aan de Pension Survey blijkt dat ongeveer 3/4 van de werknemers een pensioenplan heeft. Bij de vorige doorlichting, vier jaar gelden, was dat nog maar 70%. De pensioenplannen winnen dus aan populariteit, ondanks dat ze onder druk van de financiële markten staan. Het overgrote deel van de pensioenplannen wordt immers gefinancierd via Tak 21 of een spaarverzekering, aan een gewaarborgde interest van 0,25%. Om dat rendement op te trekken kijken bedrijven naar alternatieve financieringen zoals Tak 23 of pensioenfondsen. Die laatste winnen meer en meer aan belang, op dit moment wordt 17% van de pensioenplannen op die manier gefinancierd.

 

Van vastgesteld kapitaal naar vast bedrag per maand

Daarnaast stelt de Pension Survey nog een tweede evolutie vast. Twintig jaar geleden waren 70% van de pensioenplannen opgezet als plannen die een vooropgesteld financieel doel moesten halen en 30% van het type ‘vaste lasten’. Vandaag is dat precies het omgekeerde. Bij een pensioenplan met vaste lasten verbindt de werkgever zich niet meer tot een vastgelegd kapitaal op het einde van de carrière maar wel om een bepaald bedrag per maand te storten. Daarmee verschuift het risico op lagere rendementen naar de werknemer.

 

Zin in meer?

De wereld van de pensioenen is in constante evolutie. Ook in 2018 wordt er druk gepraat over hervormingen die een impact hebben op het beleid voor aanvullende pensioenen in uw bedrijf. Tijdens de opleidingen ‘Aanvullende bedrijfspensioenen (de groepsverzekering): volledige reeks’en ‘Alles wat u als hr-medewerker moet weten over verzekeringen’ krijgt u de laatste stand van zaken.

 

 

SaveSave

SaveSave

Lees ook