Zelfstandigen en hun pensioen: twee belangrijke nieuwigheden voor 2018

by Kluwer Learning Team

Twee nieuwe pensioenmaatregelen trekken momenteel de aandacht van vele zelfstandigen: de studiejarenregeling en de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ). Pensioenexpert Paul Roels (PROcrea Consulting) heeft alvast te doen met fiscale en financiële adviseurs.

Hij verwacht dat zij overstelpt zullen worden door zelfstandigen die hun pensioendossier voorbereiden: Is het voor mij een interessante investering om mijn studiejaren af te kopen? Moet ik in de tweede pijler een pensioenovereenkomst afsluiten? Graag legt Paul Roels ons de grote lijnen van beide wettelijke ingrepen uit.

 

1. Studiejarenregeling

Diplomajaren

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine streeft naar een grotere gelijkschakeling van de pensioensystemen voor de drie statuten: ambtenaren, werknemers en zelfstandigen. “Bij die gelegenheid worden de bestaande regelingen voor het afkopen van studiejaren van loontrekkenden en zelfstandigen opgefrist en aangepast”, vertelt Paul Roels.

Het principe zelf blijft eenvoudig: ook zelfstandigen en werknemers kunnen hun studiejaren afkopen om ze te laten meetellen voor de berekening van hun pensioen. De berekening zelf is complexer.

 

Gunstmaatregel tot 2020

Paul Roels legt het nieuwe systeem uit: “Wie een bepaald studiejaar wil afkopen doet zijn aanvraag via de website mypension.be binnen de tien jaar na afstuderen. Na de betaling van het fiscaal aftrekbaar regularisatiebedrag van 1.500 euro ontvangt men dan van de Federale Pensioendienst een fiscaal attest.”

“Tijdens de overgangsperiode tot 30 november 2020 geldt een fiscaal aftrekbaar gunsttarief voor wie langer dan tien jaar afgestudeerd is. Maar vanaf 1 december 2020 gaat de kostprijs fors omhoog.”

 

Persoonlijke fiscale situatie is bepalend

Per afgekocht studiejaar komt er jaarlijks bruto 266,66 euro (pensioen alleenstaande) of 333,33 euro (gezinspensioen) bij. “Afhankelijk van de persoonlijke fiscale situatie is de impact van de regularisatie van de diplomajaren op het netto pensioen verschillend. Voor sommigen is het afkopen van de studiejaren bijzonder interessant, maar voor anderen niet”, benadrukt Roels. “Eenmaal met kiest voor het afkopen, is de beslissing definitief. De regularisatiebijdrage kan immers niet terugbetaald worden. Men moet dus goed analyseren wat de juiste keuze is voor elk individu. Een complex verhaal waaraan fiscaal adviseurs dus een serieuze kluif zullen hebben.”

 

2. Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen

Extra aanvullend pensioen opbouwen nu mogelijk

Vanaf dit jaar komt er voor zelfstandigen zonder eigen vennootschap ook een fiscaalvriendelijke mogelijkheid bij om in de tweede pensioenpijler een extra aanvullend pensioen op te bouwen. Paul Roels verwacht dat dit nagelnieuw pensioenstelsel veel interesse gaat opwekken: de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ).

Hij legt graag de grote lijnen al uit: “Tot nu toe hadden zelfstandigen die als natuurlijke persoon werken geen toegang tot een soort aanvullend pensioen. Zelfstandigen met een vennootschap hadden dat wel via hun Individuele Pensioentoezegging (IPT).”

Deze POZ is net als de IPT bovendien combineerbaar met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Hier kunnen zelfstandigen al op een fiscaal voordelige wijze jaarlijks 8,17% van hun belastbaar inkomen sparen voor hun pensioen.

 

POZ: de 3 belangrijkste voordelen

Paul Roels besluit nog met de drie belangrijkste pluspunten:

  1. Jaarlijkse stortingen geven recht op een belastingvermindering
  2. Combinatie met VAPZ is perfect mogelijk
  3. De totale pensioenopbouw kan tot 80% van het gemiddelde inkomen van de laatste drie actieve jaren bedragen

 

Zin in meer?

Kluwer Opleidingen nodigt u graag uit voor seminaries over deze actuele thema’s, met Paul Roels als docent.:

Hij gidst u doorheen de 'Regularisatie van studiejaren: welke impact op pensioen werknemers/zelfstandigen' in een 2 uur durende infosessie.

Volg de opleiding 'De nieuwe pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) en de 80%-regel: update' om meer inzicht te krijgen in de complexe POZ-regelgeving.

Wilt u vooraf een basisopleiding over de tweede pensioenpijler volgen? Schrijf dan snel in op de dagopleiding ‘Aanvullende pensioenen van A tot Z’ op 27 maart 2018.

 

Paul Roels is zaakvoerder van het advieskantoor PROcrea Consulting, gespecialiseerd in pensioenadvies. De eerste 14 jaar van zijn loopbaan was hij actief in de verzekeringssector als commercieel kaderlid in de afdeling groepsverzekeringen van AG Insurance en als verantwoordelijke voor de afdeling levensverzekeringen van Aegon België. Daarna stapte hij over naar de consultingwereld (PwC en Deloitte). Hij adviseerde er ondernemingen over hun salaris- en voorzorgsprogramma’s. Hij hielp overheden en overheidsbedrijven bij het herdefiniëren van hun pensioenbeleid en bij het opzetten van pensioenfondsen. Daarna was Paul Roels secretaris-generaal en lid van het directiecomité van Integrale. In 2007 richtte hij zijn eigen adviesbureau op. Paul is ook docent in de Leergang Pensioenrecht van de KU Leuven.

Lees ook